Communicatie 

Het gemeentebestuur wil dat jij als burger op de hoogte bent van het reilen en zeilen binnen je gemeente en heeft hiertoe een heel aantal kanalen aangewend.

De dienst communicatie is belast met de coördinatie, begeleiding en uitvoering van het gemeentelijk communicatiebeleid. De dienst is verantwoordelijk voor de website, de huisstijl, de nieuwsbrief en stroomlijnt de communicatie via de sociale media en andere kanalen.

Ook de interne communicatie wordt door de dienst verzorgd in de vorm van een intranet en de organisatie van formele en informele contactmomenten tussen collega's.

Vanessa Deconninck
Afdelingshoofd interne zaken
Tel 055 33 46 42
vanessa.deconninck@maarkedal.be