Gemeenteraad 

De gemeenteraad is het wetgevend orgaan van de gemeente. De raad stippelt het beleid uit voor thema's van gemeentelijk belang. 

De gemeenteraadsleden worden om de zes jaar rechtstreeks verkozen door de inwoners van de gemeente. Het aantal raadsleden is afhankelijk van het inwonersaantal van de gemeente.

In Maarkedal telt de gemeenteraad zeventien leden, samengesteld uit vijf leden van MaarkedalLeeft, vijf van N-VA en zeven van CD&V. Het huidig mandaat loopt tot 31 december 2018.

De gemeenteraad vergadert minimaal tien keer per jaar in de raadzaal van het administratief centrum, doorgaans elke laatste dinsdag van de maand (behalve in juli en augustus). De zitting begint om 19 uur. Geïnteresseerde burgers kunnen de openbare zitting bijwonen.