Managementteam 

Het managementteam ondersteunt de coördinatie van de gemeentelijke diensten bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. Het managementteam bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de gemeentelijke diensten, alsook de interne communicatie.

Daarenboven biedt het managementteam ondersteuning aan de veelomvattende taak van de gemeentesecretaris en komt regelmatig samen onder zijn voorzitterschap.

Het managementteam van de gemeente Maarkedal is als volgt samengesteld:

  • De algemeen directeur
  • De financieel directeur
  • Het afdelingshoofd interne zaken
  • Het afdelingshoofd leven en welzijn
  • Het afdelingshoofd vrije tijd
  • Het afdelingshoofd grondgebiedzaken