College van burgemeester en schepenen 

Het college van burgemeester en schepenen is het uitvoerend orgaan van de gemeente. Het college is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente en staat onder meer in voor de voorbereiding en uitvoering van de beslissingen van de gemeenteraad.

Het aantal schepenen is afhankelijk van het inwonersaantal van de gemeente. Maarkedal heeft, naast de burgemeester, vijf schepenen.

De samenstelling van het college en de verdeling van de schepenfuncties zijn het resultaat van onderhandelingen tussen de partijen die samen de meerderheid vormen. De schepenen werden door de raadsleden verkozen tijdens de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad op 2 januari 2013. De OCMW-voorzitter werd verkozen door de OCMW-raadsleden tijdens de installatievergadering van de OCMW-raad op 7 januari 2013. Hij is van rechtswege lid van het schepencollege als vijfde schepen.

Het college van burgemeester en schepenen vergadert doorgaans elke dinsdagvoormiddag. De vergaderingen van het schepencollege zijn gesloten en worden voorgezeten door de burgemeester.