• Home
  •  » Leefomgeving en milieu

Leefomgeving en milieu 

Leefomgeving is een zeer ruim begrip. Het omvat zowel milieu als een aantal ruimtelijke aspecten. Onder milieu verstaan we het geheel van atmosfeer, bodem, water en geluiden die van invloed zijn op het welzijn van plant, dier en mens.

De kwaliteit van onze leefomgeving staat onder druk! Open ruimte wordt schaars en kwetsbaar, waterlopen en gronden raken vervuild, we krijgen te kampen met overstromingen, ... Het gemeentebestuur wil werk maken van een duurzaam milieu- en natuurbeleid, zodat iedereen kan genieten van Maarkedal in al zijn facetten.